Home| Ik ben werkgever | Loondispensatie

Loondispensatie

In de gemeente Doetinchem is het eenvoudiger en goedkoper geworden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. 

Dit houdt in dat u voor een inwoner van Doetinchem toestemming kunt krijgen om minder dan het minimumloon te betalen. Het gaat hierbij om mensen met een uitkering, die door een arbeidsbeperking minder productief kunnen zijn.

Naast het loon ontvangt de werknemer een aanvullende uitkering van de gemeente tot maximaal het minimumloon. Voor de Wajong (UWV) bestaat deze systematiek al. Met de proef wordt bekeken of loonaanvulling ook voor gemeenten een goed instrument is.

Lees meer:

 

Gemeente Doetinchem