Home| Ik zit zonder inkomen | Rechten en plichten in de bijstand en IOAW

Rechten en plichten in de bijstand en IOAW

Een bijstandsuitkering of IOAW ontvangt u alleen als u niet zelf kunt voorzien in uw levensonderhoud.

Ook is het belangrijk dat u geen recht heeft op een andere uitkering of regeling waarmee u deze kosten kunt betalen. Heeft u wel inkomen, maar minder dan de voor u geldende bijstands- of IOAW-norm? Dan kunt u gedeeltelijk recht hebben op een uitkering. Als u een uitkering aanvraagt, wordt ook rekening gehouden met inkomen en vermogen van uw eventuele partner. Hetzelfde kan gelden als u samenwoont. Wie een uitkering aanvraagt of ontvangt, heeft te maken met rechten en plichten. In deze folder vertellen wij u er alles over.

Gemeente Doetinchem