Home| Ik wil inburgeren | Verplichte inburgering

Verplichte inburgering

Wet inburgering gewijzigd vanaf 2013

De Wet inburgering is vanaf 1 januari 2013 gewijzigd. Door deze wijziging is de gemeente niet langer verantwoordelijk voor inburgering. Er worden dan ook geen inburgeringscursussen meer aangeboden. Vanaf 1 januari 2013 voert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de Wet inburgering uit.

Bent u vóór 1 januari 2013 begonnen met inburgeren?

Als u vóór 1 januari 2013 bent begonnen met een inburgeringscursus valt u onder het overgangsrecht: u maakt de inburgering gewoon af onder begeleiding van de gemeente volgens de oude regels.
U kunt met uw vragen op werkdagen tussen 9.00 en 10.30 uur terecht bij de afdeling werk en inkomen, via telefoonnummer (0314) 377 387. 

Bent u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig geworden?

Als u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden valt u onder de gewijzigde wet: u gaat inburgeren onder begeleiding van de Dienst Uitvoering Onderwijs volgens de nieuwe regels.
De nieuwe regels leggen meer verantwoordelijkheid bij u zelf neer. U moet zelf een inburgeringscursus regelen en deze ook zelf betalen. Het inburgeringsdiploma moet binnen drie jaar behaald worden. In het geval dat u eerst nog moet alfabetiseren kan deze termijn met twee jaar worden verlengd. Als u het diploma niet binnen de termijn haalt kan uw verblijfsvergunning worden ingetrokken. Als u de inburgeringskosten niet zelf kunt betalen kunt u hiervoor een lening aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. 
U kunt met uw vragen terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer (050) 599 77 55 en online via www.inburgeren.nl.

Bent u vluchteling?

Ook als u ná 1 januari 2013 uw status hebt gekregen blijft de gemeente u maatschappelijke begeleiding aanbieden via Vluchtelingenwerk Gelderland. Zij ondersteunen u bij het regelen van zaken rond uw inburgering.

 

 

 


Gemeente Doetinchem