Home| Ik zoek werk | Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Wanneer u vrijwilligerswerk verricht kunt u in aanmerking komen voor een kostenvergoeding. Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan het ontvangen van een kostenvergoeding. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht om uw consulent werk zo snel mogelijk te informeren als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Voordat u met de vrijwillige werkzaamheden begint, beoordeelt de afdeling werk en inkomen in hoeverre het vrijwilligerswerk bijdraagt aan bijvoorbeeld vermindering van uw afhankelijkheid van de bijstand.

Voorwaarden

De vrijwilligersvergoeding moet u zelf aanvragen. Dit kan na afloop van de periode van 12 maanden, waarbinnen het vrijwilligerswerk is verricht. De aanvraag moet uiterlijk 3 maanden na afloop van deze periode door u worden ingediend. U moet dan in de periode van 12 maanden minimaal 160 uur aan vrijwilligerswerk hebben verricht.

Daarnaast moet het  aanvraagformulier voorzien zijn van een ondertekende verklaring van de organisatie bij wie u het vrijwilligerswerk hebt uitgevoerd.

Vraag uw consulent werk om een formulier aanvraag kostenvergoeding vrijwilligerswerk of download het formulier kostenvergoeding vrijwilligerswerk (pdf, 122 kB).

Gemeente Doetinchem